Trang chủTư vấnCHAO BAC SI CON BI VIEM XOAG DA HON 7NAM.LUC DAU MOI KHI TROI TRO LANH LA BI CHAY MUI NUOC(MAU TRAG(.SAU KHI UOG THUOC DOG Y THOI GJAN DAI THJ NUOC MUI DAC HON NHUG VAN MAU TRAG.DI KHAM BAC SI BAO BI V/XOANG XUAT TIET,BAY GIO TINH TRANG VAN NHU THE.NHUNG DAO NAY CON HAY NHUC MUI,NHUC DAU,MOI MAT.VAY CHO CON HOI VIEM XOAG XUAT TIET LA GI?DE THOI GIAN LAU CO ANH HUOG GI?CAM ON BAC SI

CHAO BAC SI CON BI VIEM XOAG DA HON 7NAM.LUC DAU MOI KHI TROI TRO LANH LA BI CHAY MUI NUOC(MAU TRAG(.SAU KHI UOG THUOC DOG Y THOI GJAN DAI THJ NUOC MUI DAC HON NHUG VAN MAU TRAG.DI KHAM BAC SI BAO BI V/XOANG XUAT TIET,BAY GIO TINH TRANG VAN NHU THE.NHUNG DAO NAY CON HAY NHUC MUI,NHUC DAU,MOI MAT.VAY CHO CON HOI VIEM XOAG XUAT TIET LA GI?DE THOI GIAN LAU CO ANH HUOG GI?CAM ON BAC SI

Rating: +0

Positive Negative

Chào con.
Nếu con đã đi khám thì có câu trả lời rồi đó.
Theo Đông y đó là thể viêm xoang dị ứng.nếu không điều trị thì thành viêm xoang mãn tính.
Chúc con sức khoẻ.

Tag: viem xoang mui, tri viem xoang, viem xoang man, dieu tri viem xoang, điều trị viêm xoang, benh viem xoang, chua viem xoang, phòng viêm xoang, thông xoang tán© 2014 Viem xoang