Trang chủTư vấnthinh thoang van bi nhay mui lien tuc, nhat la vao buoi sang. toi ngu thi hay bi ngua mui phai ” khit khit ” hit vao thi moi thay de chiu, nhung moi lan nhu vay lam cho nguoi khac kho chiu boi tieng khit cua minh, toi nao cung bi nhu vay, xin tu van phai chua tri ra sao . Xin cam on

thinh thoang van bi nhay mui lien tuc, nhat la vao buoi sang. toi ngu thi hay bi ngua mui phai ” khit khit ” hit vao thi moi thay de chiu, nhung moi lan nhu vay lam cho nguoi khac kho chiu boi tieng khit cua minh, toi nao cung bi nhu vay, xin tu van phai chua tri ra sao . Xin cam on

Rating: +1

Positive Negative


© 2014 Viem xoang